Incoterms 2010 (Conditiile de livrare 2010)

Incepand cu 1 ianuarie 2011, au intrat in vigoare noile conditii de livrare - Incoterms 2010, in cadrul carora s-au operat urmatoarele modificari:

  • au fost eliminate 4 conditii de livrare: DEQ, DAF, DES, DDU;
  • au aparut 2 conditii de livrare noi: Delivered at Terminal (DAT) si Delivered at Place (DAP);
  • DEQ a fost inlocuit cu DAT;
  • DAF, DES, DDU au fost inlocuite cu DAP.

Totodata, conditiile de livrare au fost sortate in functie de modul de utilizare, astfel:

  • conditii de livrare pentru toate tipurile de transport;
  • conditii de livrare pentru transport maritim si terestru.

Incoterms 2010 - toate tipurile de transport:

EXW (EX Works)

Produsul, riscurile, plata transportului si costul asigurarii se transfera cumparatorului la poarta fabricii vanzatorului. Este conditia de livrare cea mai comoda pentru vanzator.

FCA (Free Carrier)

Vanzatorul isi indeplineste obligatiile de livrare in momentul in care preda marfa vamuita pentru export catre carausul desemnat de cumparator, la locul convenit.

CPT (Carriage Paid To)

Vanzatorul plateste transportul marfii pana la destinatia convenita si are obligatia de a vamui marfa pentru export. In momentul in care marfa a fost predata carausului riscurile de pierdere sau deteriorare a marfii precum si alte cheltuieli suplimentare cauzate de evenimente care au loc dupa predarea marfii catre caraus, se transfera de la vanzator la cumparator. In cazul in care se folosesc carausi succesivi riscurile se transfera de la vanzator la cumparator in momentul in care marfa a fost predata primului caraus.

CIP (Carriage and Insurance Paid)

Vanzatorul are aceleasi obligatii ca la conditia CPT si in plus trebuie sa incheie asigurarea pentru acoperirea riscului de pierdere sau deteriorare a marfii pe timpul transportului. El incheie contractul si plateste prima de asigurare. Totodata, vanzatorul are obligatia de a vamui marfa pentru export.

DAT (Delivered At Terminal)

Vanzatorul livreaza si descarca marfa la terminalul stabilit impreuna cu cumparatorul. Un terminal poate fi orice loc precum un depozit, chei, cargo terminal, strada, CFR terminal etc. Vanzatorul suporta toate cheltuielile legate de livrarea si descarcarea marfurilor la terminalul stabilit si are obligatia de a vamui marfa pentru export.

DAP (Delivered At Place)

Vanzatorul livreaza marfurile la locul stabilit impreuna cu cumparatorul si suporta cheltuielile pentru livrarea si descarcarea marfurilor la terminalul stabilit. In cazul in care vanzatorul suporta cheltuieli legate de descarcarea marfurilor la destinatie, acesta nu are dreptul de a refactura cheltuielile respective catre cumparator. Totodata vanzatorul are obligatia de a vamui marfa pentru export, in timp ce formalitatile de vamuire pentru import revim cumparatorului.

DDP (Delivered Duty Payd)

Vanzatorul are obligatia de a livra marfa cumparatorului la locul convenit din tara importatoare. Vanzatorul suporta toate cheltuielile si riscurile legate de livrarea marfurilor in acest loc, inclusiv datoria vamala care se plateste la import.

Incoterms 2010 - transport maritim si terestru:

FAS (Free Alongside Ship)

Vanzatorul are obligatia de a pune marfa la dispozitia cumparatorului de-a lungul vasului, pe chei sau pe slepuri, barje, bac, in portul de incarcare convenit. Din acel moment toate costurile si riscurile sunt suportate de cumparator. Totodata, cumparatorul are obligatia de a vamui marfa pentru export. Aceasta conditie de livrare se foloseste numai in conditiile in care cumparatorul are posibilitatea de a indeplini direct sau indirect formalitatile de export.

FOB (Free On Board)

Vanzatorul isi indeplineste obligatia de livrare in momentul in care marfa a trecut balustrada vasului, in portul de incarcare convenit. Din acel moment toate costurile si riscurile sunt suportate de cumparator, insa vanzatorul are obligatia de vamuire a marfurilor pentru export.

CFR (Cost & Freight)

Vanzatorul are obligatia de pa plati navlu-ul si costurile necesare pentru aducerea marfii in portul de destinatie convenit, insa in momentul in care marfa trece de balustrada vasului in portul de incarcare, riscurile de pierdere sau deteriorare precum si orice costuri suplimentare cauzate de evenimente care au avut loc dupa ce marfa a fost incarcata la bordul navei, se transfera de la vanzator la cumparator. Obligatia de vamuire a marfii pentru export revine vanzatorului.

CIF (Cost, Insurance and Freight)

Vanzatorul are aceleasi obligatii ca in cazul termenului CFR dar suplimentar, trebuie sa suporte asigurarea maritima care sa acopere riscul cumparatorului de pierdere sau deteriorare a marfii in timpul transportului. El incheie contractul si plateste prima de asigurare. Totodata, vanzatorul are obligatia de vamuire a marfurilor pentru export.

Standard calitate

ISO 9001:2008

Contact rapid

Tel: 0722 631 696
Fax: 0251 470 454
Mail: office@aldona-comisionar.ro