Informaţii privind declaraţia Intrastat

steag-romania steag-ue

Ce reprezintă Intrastat şi pentru ce se utilizează:

Intrastat este numele dat sistemului de colectare a datelor statistice privind comerţul cu bunuri între ţările din Uniunea Europeană.

Asupra mişcării bunurilor între statele membre UE, care formează Piaţa Unică, controloul vamal dispare, iar comercianţii nu mai au obligaţia de a declara în vamă aceste bunuri. Astfel, pentru a înlocui această sursă de date, a fost creat şi dezvoltat sistemul statistic Intrastat care a devenit operaţional începând cu 1 ianuarie 1993 şi care este utilizat pentru colectarea informaţiilor direct de la operatorii economici din ţările membre UE ce realizează schimb de bunuri cu alte state membre UE.

Sistemul statistic Intrastat ajuta la:

 • cunoaşterea volumului schimburilor internaţionale ale fiecărui stat membru;
 • calcularea indicatorilor macroeconomici care evidenţiază evoluţia economică şi socială a unei ţări;
 • fundamentarea politicilor comunitare în diferite domenii (politici comerciale, monetare, vamale, etc) şi pentru determinarea cotei din bugetul comunitar care îi revine fiecărui Stat Membru al Uniunii Europene.

Sistemul Intrastat în România si cine are obligaţia completării declaraţiei Intrastat:

În ţara noastră Sistemul Intrastat a devenit operaţional începând cu data de 1 ianuarie 2007, data aderării la Uniunea Europeana, iar obligaţia completării declaraţiei statistice INTRASTAT revine tuturor operatorilor economici care îndeplinesc urmatoarele condiţii:

 • sunt înregistraţi în scopuri de taxă pe valoare adaugată (au cod de identificare fiscală);
 • realizează schimburi de bunuri cu alte state membre ale Uniunii Europene;
 • valoarea totală anuală a schimburilor de bunuri pentru fiecare din cele două fluxuri, introduceri respectiv expedieri, depăşeşte pragul valoric Intrastst stabilit pentru fiecare an.

Există două categorii de operatori:

 • operatori economici care în anul anterior au depăşit pragurile valorice stabilite pentru anul în curs - aceştia vor transmite declaraţia Intrastat pentru toate lunile anului;
 • operatori economici care depăşesc pragurile valorice în cursul anului - aceştia transmit declaraţia Intrastat începând cu luna în care au fost depăşite pragurile valorice.

Pragurile valorice şi termenul de transmitere:

Pragurile reprezintă limita valorică a schimburilor intracomunitare sub care operatorii economici sunt scutiţi să transmită declaraţia Intrastat. Pragurile statistice se stabilesc separat şi pot avea valori diferite pentru introduceri şi respectiv expedieri intracomunitare de bunuri. Acestea se publică anual, în Monitorul Oficial al României, la sfârşitul anului anterior celui pentru care pragurile valorice sunt în vigoare.

Pragurile valorice Intrastat stabilite pentru anul 2015 sunt:

 • pentru introduceri intracomunitare: 500.000 RON
 • pentru expedieri intracomunitare: 900.000 RON

Declaraţia Intrastat se transmite lunar la INS în format electronic şi trebuie să cuprindă următoarele noţiuni specifice:

 • introduceri de bunuri: sosirea bunurilor în România din Statele Membre ale Uniunii Europene;
 • expedieri de bunuri: ieşirea bunurilor din România către Statele Membre ale Uniunii Europene.

Termenul limită de transmitere a datelor Intrastat la INS îl reprezintă întotdeauna data de 15 a lunii următoare celei de referinţă.

Standard calitate

ISO 9001:2008

Contact rapid

Tel: 0722 631 696
Fax: 0251 470 454
Mail: office@aldona-comisionar.ro